.

.

. . .

      

                                             Uczymy                 

 
          strona główna           LESZCZYNA - KOLEBKA ŚLĄSKIEJ MIEDZI
     

 

 

        kontakt i rezerwacja

..

PRZYSTANEK 2 – HUTA "CICHE SZCZĘŚCIE"

         

 

        Znajdujemy się na miejscu niegdyś istniejącej huty miedzi. Pierwszą hutę na tym terenie uruchomiono w 1738 r., jednak w 1759 r. zamknięto ze względu na małą wydajność. W latach 80-tych XVIII w. Wybudowano nową hutę, która po kilku latach także zamknięto. W 1868 r. rozpoczęła działalność huta „Stilles Glück” (Ciche szczęście) z trzema piecami szybowymi typu mansfeldzkiego, których dmuchawy napędzane były silnikiem parowym. Wytapiano w nich kamień miedziowy do 1872 r. kiedy to w ich miejsce postawiono trzy wyższe okrągłe piece ze zmodyfikowanymi dmuchawami i chłodzeniem wodnym. Produkcja huty sięgała do 300 ton kamienia miedziowego i 302 kg srebra rocznie. Otrzymany kamień miedziowy z niewielką zawartością Ag sprzedawano do przerobu innym hutom, m.in. w Eisleben, Mansfeldzie i Freiburgu w Saksonii. Huta „Ciche szczęście” zakończyła prace na przełomie lat 1882-83. W ciągu 17 lat działalności kopalni i huty wytopiono 1100 ton miedzi i 3437 kg srebra. Śladami istniejącego tutaj hutnictwa jest fragment podstawy pieca i liczne występujący żużel hutniczy.

 

 

         Do ręcznie wzbogaconej rudy dodawano 10 – 17 % siarczanu wapiennego, następnie zastąpiono go pirytem. Paliwem był koks, którego do wsadu dodawano w ilości 4- 12%  - tak przygotowany wsad ładowano do pieca szybowego od góry przez zasypnik. Najintensywniejsze spalanie odbywało się w strefie położonej nieco niżej od dysz dmuchaw gdzie temperatura sięgała 1500O C. W wyniku przemian fizykochemicznych jakim ulegały składniki wsadu, wytwarzał się kamień miedziowy i żużel spływający do garu co 6 godzin. Przebijano otwór spustowy i wytop spływał rynną do jednego z dwu odstojników. W odstojnikach następował rozdział składników na skutek różnic gęstości – żużel jako lżejszy wypływał na wierzch a kamień miedziowy gromadził się na spodzie. Zawierał ok. 47% miedzi.

   

     

 

                                                                                                                                           

        o nas
        miejsce
        historia
        wydawnictwa
        ścieżka dydaktyczna
        ludzie
        informator
        gastronomia
        noclegi
        warsztaty edukacyjne
        aktualności
        archiwum
        księga gości
        kontakt i rezerwacja

 

 

        NA TRASIE ŚCIEŻKI

        PRZYSTANKI:

 

        WSTĘP

   1   piece bliźniacze

   2   huta

   3   profil cechsztynu

   4   wapiennik

   5   szybik poszukiwawczy

   6   czerwone wzgórze

   7   wapień podstawowy

   8   jaworowa dolina

   9   obszar źródliskowy

 10   strefa kontaktowa

 11   widok

 12   ślady dawnego górnictwa

 13   kamieniołom piaskowca

 14   sztolnia

 15   margle miedzionośne

 16   kopalnia

 17  kamieniołom wapienia

 

       

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                © Copyright  ZTTG   2010

kontakt z biurem 

  formularz online
 

.

.

      ZŁOTORYJSKIE TOWARZYSTWO

      TRADYCJI GÓRNICZYCH

      Leszczyna 1A

      59-500 Złotoryja

 

 


.

strona główna        o nas       miejsce          historia      wydawnictwa      edukacja      ludzie

 

 

Tel./fax:  76 87 86 759                        tel.: 76 819 73 03


Tel. kom.:  793 215 518,   721 299 473

 

 

skansen@dymarkikaczawskie.pl

 

.

.