.

.

. . .

      

                                             Uczymy                 

 
          strona główna           LESZCZYNA - KOLEBKA ŚLĄSKIEJ MIEDZI
     

 

 

        oferta programowa

..

PRZYSTANEK 16 – KOPALNIA "CICHE SZCZĘŚCIE"

 

 

 

         Ponowny rozwój robót górniczo-hutniczych na leszczyńskim złożu w połowie XIX w. doprowadził do powstania kopalni „Ciche szczęście” (Stilles Glück), która działalność swoją rozpoczęła w 1863 roku. Przedmiotem eksploatacji był ok. 2,8 m grubości pokład margli miedzionośnych. złoże rudy było udostępnione czterema sztolniami oraz kilkoma szybami. głównym wyrobiskiem była sztolnia leszczyńska. Roczne wydobycie kopalni sięgało w różnych latach od 2500 do 10300 ton margla a zatrudnienie wynosiło od 30 do 105 osób.

 

 

 

         Cofając się w kierunku południowym znajdziemy pionowy szyb kopalni o średnicy 1,3 m. Szyb łączył powierzchnię ziemi z wyrobiskami chodnikowymi w pokładzie margla miedzionośnego. Zabezpieczony przed zawaleniem obudową kamienną z bloków piaskowca, służył do przewietrzania wyrobisk podziemnych oraz do transportu materiału. Poniżej z lewej strony znajdują się zapadliska sztolni leszczyńskiej, od niej po wzniosie biegły pod ziemią główne pochylnie transportowe. Prawdopodobnie wylot sztolni wykonany był z bloków skalnych i żużlowych a wysokość i szerokość wyrobiska sięgała 2 m.

 

 

 

 

 

 

        idea
        miejsce
        historia
        wydawnictwa
        ścieżka dydaktyczna
        ludzie
        informator
        gastronomia
        noclegi
        warsztaty edukacyjne
        aktualności
        archiwum
        księga gości
        kontakt i rezerwacja

 

 

        NA TRASIE ŚCIEŻKI

        PRZYSTANKI:

 

        WSTĘP

   1   piece bliźniacze

   2   huta

   3   profil cechsztynu

   4   wapiennik

   5   szybik poszukiwawczy

   6   czerwone wzgórze

   7   wapień podstawowy

   8   jaworowa dolina

   9   obszar źródliskowy

 10   strefa kontaktowa

 11   widok

 12   ślady górnictwa

 13   kamieniołom piaskowca

 14   sztolnia

 15   margle miedzionośne

 16   kopalnia

 17   kamieniołom wapienia

 

...

        Foto Karolina Kmita

        CREATIVEFOTO

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

 

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                               © Copyright  ZTTG   2010

kontakt z biurem 

  formularz online
 

.

.

      ZŁOTORYJSKIE TOWARZYSTWO

      TRADYCJI GÓRNICZYCH

      Leszczyna 1A

      59-500 Złotoryja

 

 


.

strona główna        o nas       miejsce          historia      wydawnictwa      edukacja      ludzie

 

 

Tel./fax:  76 87 86 759                        tel.: 76 819 73 03


Tel. kom.:  793 215 518,   721 299 473

 

 

skansen@dymarkikaczawskie.pl

 

.