.

.

. . .

      

                                             Uczymy                 

 
          strona główna           LESZCZYNA - KOLEBKA ŚLĄSKIEJ MIEDZI
     

 

 

        oferta programowa

..

PRZYSTANEK 9 – OBSZAR ŹRÓDLISKOWY

 

         Znajdujemy się w obszarze źródliskowym znajdującym się na kontakcie skał osadowych górnego permu (cechsztyn) ze skałami metamorficznymi przykrytymi ich zwietrzelinami oraz osadami deluwialnymi. Mają tutaj miejsce liczne punktowe wysięki wodne tworzące powierzchniowo teren podmokły (bagnisty). Wysięki wodne występują zwykle w pokrywach zwietrzelinowych, podścielony osadami słabo – lubo nieprzepuszczalnymi. Ujawnianie się wysięków często jest okresowa i zależne od zasilania osadów przypowierzchniowych przez opady atmosferyczne i wody szczelinowe. Bierze tu początek bezimienny ciek wodny, który obserwowaliśmy w obszarze rozwoju zjawisk krasowych (stanowisko nr 8).

 

          Miejsce to jest licznie odwiedzane przez zwierzęta, a w szczególności dziki (Sus Scrofa), które przybywają tutaj na kąpiele błotne będące nieodłącznym elementem ich higieny. Po wytarzaniu się o pnie wybranych drzew (malują drzewa) co jest wyraźnie widoczne na wysokości ok. 0,8 m.

 

    

 

    

 

 

 

 

 

        idea
        miejsce
        historia
        wydawnictwa
        ścieżka dydaktyczna
        ludzie
        informator
        gastronomia
        noclegi
        warsztaty edukacyjne
        aktualności
        archiwum
        księga gości
        kontakt i rezerwacja

 

 

        NA TRASIE ŚCIEŻKI

        PRZYSTANKI:

 

        WSTĘP

   1   piece bliźniacze

   2   huta "Ciche szczęście"

   3   profil cechsztynu

   4   wapiennik

   5   szybik poszukiwawczy

   6   czerwone wzgórze

   7   wapień podstawowy

   8   jaworowa dolina

   9   obszar źródliskowy

 10   strefa kontaktowa

 11   widok

 12   ślady górnictwa

 13   kamieniołom piaskowca

 14   sztolnia

 15   margle miedzionośne

 16   kopalnia

 17   kamieniołom wapienia

 

 

        Foto Karolina Kmita

        CREATIVEFOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                © Copyright  ZTTG   2010

kontakt z biurem 

  formularz online
 

.

.

      ZŁOTORYJSKIE TOWARZYSTWO

      TRADYCJI GÓRNICZYCH

      Leszczyna 1A

      59-500 Złotoryja

 

 


.

strona główna        o nas       miejsce          historia      wydawnictwa      edukacja      ludzie

 

 

Tel./fax:  76 87 86 759                        tel.: 76 819 73 03


Tel. kom.:  793 215 518,   721 299 473

 

 

skansen@dymarkikaczawskie.pl

 

 

.